Przeskocz do treści

W dniach 11- 18 września odbył się coroczny wyjazd Liderów do Sidziny. Uczestniczyli w nim uczniowie z gimnazjów z Krynicy – Zdroju, Wielogłów, Tylicza, Piorunki, Muszyny i Złockiego, a także Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy-Zdroju. Każdego dnia odbywały się zajęcia warsztatowe mające na celu integrację grupy, budowanie współpracy, doskonalenie umiejętności psychospołecznych (głębsze poznanie zarówno pozostałych członków grupy jak i samego siebie, swoich mocnych stron, pozytywnych cech, celów itp.). Zajęcia realizowane były poprzez gry, zabawy integrujące, seanse relaksacyjne, rozmowy/dyskusje, a także metody rozwijające twórczość.

Czytaj dalej... "Energetyzujący wyjazd czyli obóz szkoleniowy dla Młodzieżowych Liderów Promocji Zdrowia"

Spotkanie ze Świętym Mikołajem w dniu 12 grudnia 2016 roku stało się miłym akcentem podsumowującym nasz projekt „Zajęcia integrujące ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach opiekuńczo-wychowawczych z terenu Gminy Muszyna”.

Projekt obejmujący 8 spotkań (łącznie 40 godzin zajęć dla dzieci ) został zrealizowany w ramach zadania publicznego zleconego nam w 2016 roku przez Miasto i Gminę Uzdrowiskową Muszyna, w ramach konkursu ofert w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pkt. D – rozwijanie zainteresowań dzieci, młodzieży osób starszych oraz niepełnosprawnych poprzez prowadzenie zajęć muzycznych, plastycznych, fotograficznych, filmowych.

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna dofinansowała nasz projekt kwotą 5000 zł, za co serdecznie dziękujemy!

220px-POL_Muszyna_COA.svgJuż po raz trzeci Nowosądeckie Stowarzyszenie Pedagogów „Stop” realizuje projekt pt. „Zajęcia integrujące ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach opiekuńczo-wychowawczych z terenu gminy Muszyna”.

W cyklu 8 spotkań projektu biorą udział uczniowie niepełnosprawni oraz dzieci wymagające szczególnej opieki wychowawczej. W pomoc opiekuńczą angażują się też wolontariusze będący członkami grupy Młodzieżowych Liderów Promocji Zdrowia działającej w Gimnazjum w Muszynie. Zajęcia prowadzone są przez pedagogów - członków naszego Stowarzyszenia. Program zajęć jest urozmaicany atrakcyjnymi wycieczkami lub zajęciami terenowymi.

Dotychczas w ramach projektu odbyły się już trzy spotkania. W marcu były to integracyjne warsztaty psychoedukacyjne, w kwietniu zajęcia plastyczne i ogólnorozwojowe z elementami pedagogiki zabawy metodą Klanzy, a w maju, mimo niesprzyjającej aury, miała miejsce „majówka integracyjna”. W wiosennym cyklu projektu zaplanowaliśmy jeszcze Dzień Dziecka z wycieczką do Krynicy Zdroju.

Projekt został dofinansowany kwotą  5000 zł przez Miasto i Gminę Uzdrowiskową Muszyna w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2016 roku.