Przeskocz do treści

W dniach 11- 18 września odbył się coroczny wyjazd Liderów do Sidziny. Uczestniczyli w nim uczniowie z gimnazjów z Krynicy – Zdroju, Wielogłów, Tylicza, Piorunki, Muszyny i Złockiego, a także Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy-Zdroju. Każdego dnia odbywały się zajęcia warsztatowe mające na celu integrację grupy, budowanie współpracy, doskonalenie umiejętności psychospołecznych (głębsze poznanie zarówno pozostałych członków grupy jak i samego siebie, swoich mocnych stron, pozytywnych cech, celów itp.). Zajęcia realizowane były poprzez gry, zabawy integrujące, seanse relaksacyjne, rozmowy/dyskusje, a także metody rozwijające twórczość.

Czytaj dalej... "Energetyzujący wyjazd czyli obóz szkoleniowy dla Młodzieżowych Liderów Promocji Zdrowia"

Spotkanie ze Świętym Mikołajem w dniu 12 grudnia 2016 roku stało się miłym akcentem podsumowującym nasz projekt „Zajęcia integrujące ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach opiekuńczo-wychowawczych z terenu Gminy Muszyna”.

Projekt obejmujący 8 spotkań (łącznie 40 godzin zajęć dla dzieci ) został zrealizowany w ramach zadania publicznego zleconego nam w 2016 roku przez Miasto i Gminę Uzdrowiskową Muszyna, w ramach konkursu ofert w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pkt. D – rozwijanie zainteresowań dzieci, młodzieży osób starszych oraz niepełnosprawnych poprzez prowadzenie zajęć muzycznych, plastycznych, fotograficznych, filmowych.

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna dofinansowała nasz projekt kwotą 5000 zł, za co serdecznie dziękujemy!

W dniach od 30 stycznia do 20 marca 2015 w Muszynie, po raz kolejny odbywały się zorganizowane przez Nasze Stowarzyszenie warsztaty "Szkoła dla Rodziców". Dwanaście uczestniczek warsztatów wzięło udział w ośmiu 3-godzinnych spotkaniach, których  celem było wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą, nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą              i wymiana doświadczeń.

W dniu 7 lutego br.  grupa Młodzieżowych Liderów Promocji Zdrowia z Zespołu Szkół           w Wielogłowach była gospodarzem dorocznego Balu Karnawałowego, imprezy integrującej  Liderów z siedmiu ośrodków na terenie Sądecczyzny. W zabawie wzięło udział 70 uczniów        ze szkół gimnazjalnych     i ponadgimnazjalnych w Wielogłowach, Krynicy-Zdroju i Muszynie.

Zdjęcia w galerii.

Organizatorom składamy serdeczne podziękowania!

P1090616Mimo przedświątecznego natłoku zajęć Święty Mikołaj nie zapomniał o odwiedzeniu dzieci, które w okresie od maja do października br. wzięły udział w projekcie: „Zajęcia integrujące ogólnorozwojowe dla  dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Muszyna” realizowanym przez Nowosądeckie Stowarzyszenie Pedagogów „STOP”, a współfinansowanym przez MiGU Muszyna.

Mikołajkowa impreza stała się nie tylko okazją do spotkania z ulubionym Świętym, który oczywiście pamiętał o upominkach dla wszystkich dzieci, ale była również radosnym przeżyciem dla uczestników zajęć, którzy w czasie trwania projektu zdążyli  się zaprzyjaźnić.

Świąteczną atmosferę spotkania podkreśliły piękne stroiki, wykonane w czasie pokazu warsztatowego przez  Panią Krystynę Tomasiak i towarzyszące jej uczestniczki prowadzonych przez nią zajęć plastycznych w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Muszynie.

Świętemu Mikołajowi, który przygotował  paczki dla dzieci, jak również Pan Krystynie Tomasiak, za poświęcony nam czas, składamy serdeczne podziękowania.

Wszystkim uczestnikom programu i ich rodzinom życzymy Wesołych Świąt!

Zapraszamy do fotogalerii.

MW

W dniach 3 listopada – 12 grudnia br. odbywały się organizowane cyklicznie przez nasze Stowarzyszenie warsztaty „Szkoła dla Rodziców”, do udziału w których mogli zgłaszać się rodzice uczniów uczęszczający do szkół i przedszkoli na terenie gminy Muszyna.

Główne cele  projektu to:

- wspomaganie rodziców w stosowaniu odpowiednich wychowawczych;

- wspieranie w roli „bycia matką”, bycia ojcem”;

- poszukiwanie sposobów na rozwiązywanie problemów i lepszą komunikację pomiędzy członkami rodziny;

- dzielenie się swoimi doświadczeniami i korzystanie z doświadczeń innych rodziców.

Projekt był współfinansowany przez MiGU Muszyna.

WP_20141209_005