Przeskocz do treści

220px-POL_Muszyna_COA.svgJuż po raz trzeci Nowosądeckie Stowarzyszenie Pedagogów „Stop” realizuje projekt pt. „Zajęcia integrujące ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach opiekuńczo-wychowawczych z terenu gminy Muszyna”.

W cyklu 8 spotkań projektu biorą udział uczniowie niepełnosprawni oraz dzieci wymagające szczególnej opieki wychowawczej. W pomoc opiekuńczą angażują się też wolontariusze będący członkami grupy Młodzieżowych Liderów Promocji Zdrowia działającej w Gimnazjum w Muszynie. Zajęcia prowadzone są przez pedagogów - członków naszego Stowarzyszenia. Program zajęć jest urozmaicany atrakcyjnymi wycieczkami lub zajęciami terenowymi.

Dotychczas w ramach projektu odbyły się już trzy spotkania. W marcu były to integracyjne warsztaty psychoedukacyjne, w kwietniu zajęcia plastyczne i ogólnorozwojowe z elementami pedagogiki zabawy metodą Klanzy, a w maju, mimo niesprzyjającej aury, miała miejsce „majówka integracyjna”. W wiosennym cyklu projektu zaplanowaliśmy jeszcze Dzień Dziecka z wycieczką do Krynicy Zdroju.

Projekt został dofinansowany kwotą  5000 zł przez Miasto i Gminę Uzdrowiskową Muszyna w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2016 roku.

 

W dniu 20 lutego br. odbyło się Walne Zebranie członków naszego Stowarzyszenia, w czasie którego podsumowano przebieg dwuletniej działalności obecnego zarządu.
Po przedstawieniu przez prezesa  - Marzenę Wiśniewską, sprawozdania zarządu za lata 2014-2015, a także sprawozdania komisji rewizyjnej za analogiczny okres, podjęto uchwałę o udzieleniu zarządowi absolutorium oraz o przedłużeniu jego kadencji na kolejne dwa lata. W trakcie zebrania omówiono kierunki rozwoju działalności Stowarzyszenia oraz zadania na najbliższą przyszłość.

20160220_104347