Przeskocz do treści

W dniach od 30 stycznia do 20 marca 2015 w Muszynie, po raz kolejny odbywały się zorganizowane przez Nasze Stowarzyszenie warsztaty "Szkoła dla Rodziców". Dwanaście uczestniczek warsztatów wzięło udział w ośmiu 3-godzinnych spotkaniach, których  celem było wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą, nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą              i wymiana doświadczeń.

W dniu 7 lutego br.  grupa Młodzieżowych Liderów Promocji Zdrowia z Zespołu Szkół           w Wielogłowach była gospodarzem dorocznego Balu Karnawałowego, imprezy integrującej  Liderów z siedmiu ośrodków na terenie Sądecczyzny. W zabawie wzięło udział 70 uczniów        ze szkół gimnazjalnych     i ponadgimnazjalnych w Wielogłowach, Krynicy-Zdroju i Muszynie.

Zdjęcia w galerii.

Organizatorom składamy serdeczne podziękowania!

P1090616Mimo przedświątecznego natłoku zajęć Święty Mikołaj nie zapomniał o odwiedzeniu dzieci, które w okresie od maja do października br. wzięły udział w projekcie: „Zajęcia integrujące ogólnorozwojowe dla  dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Muszyna” realizowanym przez Nowosądeckie Stowarzyszenie Pedagogów „STOP”, a współfinansowanym przez MiGU Muszyna.

Mikołajkowa impreza stała się nie tylko okazją do spotkania z ulubionym Świętym, który oczywiście pamiętał o upominkach dla wszystkich dzieci, ale była również radosnym przeżyciem dla uczestników zajęć, którzy w czasie trwania projektu zdążyli  się zaprzyjaźnić.

Świąteczną atmosferę spotkania podkreśliły piękne stroiki, wykonane w czasie pokazu warsztatowego przez  Panią Krystynę Tomasiak i towarzyszące jej uczestniczki prowadzonych przez nią zajęć plastycznych w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Muszynie.

Świętemu Mikołajowi, który przygotował  paczki dla dzieci, jak również Pan Krystynie Tomasiak, za poświęcony nam czas, składamy serdeczne podziękowania.

Wszystkim uczestnikom programu i ich rodzinom życzymy Wesołych Świąt!

Zapraszamy do fotogalerii.

MW

W dniach 3 listopada – 12 grudnia br. odbywały się organizowane cyklicznie przez nasze Stowarzyszenie warsztaty „Szkoła dla Rodziców”, do udziału w których mogli zgłaszać się rodzice uczniów uczęszczający do szkół i przedszkoli na terenie gminy Muszyna.

Główne cele  projektu to:

- wspomaganie rodziców w stosowaniu odpowiednich wychowawczych;

- wspieranie w roli „bycia matką”, bycia ojcem”;

- poszukiwanie sposobów na rozwiązywanie problemów i lepszą komunikację pomiędzy członkami rodziny;

- dzielenie się swoimi doświadczeniami i korzystanie z doświadczeń innych rodziców.

Projekt był współfinansowany przez MiGU Muszyna.

WP_20141209_005

Tym razem to muszyńscy gimnazjaliści działający pod opieką mgr Danuty Tomczyk-Kajasz byli gospodarzami dorocznego spotkania andrzejkowego  grup Młodzieżowych Liderów Promocji Zdrowia funkcjonujących w 7 szkołach na terenie Powiatu Nowosądeckiego. Do Muszyny zawitała młodzież z Krynicy, Złockiego oraz Chełmca.

Jak co roku, impreza stała się dla młodych ludzi znakomitą okazją nie tylko do wspólnej zabawy, ale również do ponownego spotkania się i odnowienia przyjaźni zawiązanych w czasie trwania wrześniowego obozu szkoleniowego MLPZ w Sidzinie.

Zapraszamy do odwiedzenia galerii.

WP_20141129_097

W dniach 14-15 listopada 2014 roku w Muszynie odbyły się 14-to godzinne warsztaty pt.        „Jak zapewnić uczniom bezpieczeństwo w szkole i jak skutecznie rozwiązywać problemy przemocy?", w których wzięło udział 20-stu pedagogów i nauczycieli ze szkół Powiatu Nowosądeckiego. Organizatorem szkolenia było Nasze stowarzyszenie, a poprowadziła je Pani Anna Borkowska.

20141114_124907

Liderzy – Seniorom

Screen Shot 10-26-14 at 11.28 AM

W sobotę 18 października br. grupa  naszych Młodzieżowych Liderów Promocji Zdrowia działająca w muszyńskim gimnazjum współuczestniczyła w organizacji uroczystości z okazji „Dnia Seniora” przygotowanej przez Burmistrza Muszyny, miejscowy Ośrodek Pomocy Społecznej i parafialny oddział „Caritas”.

Młodzież wystąpiła z krótkim programem artystycznym, który bardzo spodobał się gościom imprezy. Ponadto, w czasie całego spotkania młodzi ludzie z  troską i oddaniem służyli Seniorom swoją pomocą, obdarzając się przy tym z nimi wzajemnie serdecznym słowem i miłym uśmiechem.

Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego natronie Muszyna TV Dzień Senioraoraz84 Kroniki Muszyny”.

http://www.muszyna.tv/pl/35979/140670/84._KRONIKA_MUSZYNY.html

http://www.muszyna.tv/pl/35979/140570/Dzien_Seniora.html

M.W.

Trudno było się nam rozstać…

P1080893

W październiku br. Nowosądeckie Stowarzyszenie Pedagogów „STOP” zakończyło realizację projektu „Zajęcia integrujące ogólnorozwojowe dla dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Muszyna”, który jako zadanie publiczne, był współfinansowany przez Miasto i Gminę Uzdrowiskową Muszyna.

Po wakacyjnej przerwie, we wrześniu br. dzieci uczestniczyły w zajęciach terenowych zatytułowanych „Wielozmysłowe poznawanie przyrody w ogrodach sensorycznych w Muszynie”, a także w zajęciach plastycznych i rytmicznych w sali, z wykorzystaniem aktywnych metod pedagogiki zabawy.

Październikowe zajęcia to spotkanie podsumowujące „Jesteśmy grupą”, w czasie których wesoło spędziliśmy czas uczestnicząc w tańcach i zabawach integrujących. Cały projekt zakończył „Rodzinny piknik jesienny” na stadionie w Muszynie. Dzieci, razem z rodzicami wzięły udział w rywalizacji sportowej, a następnie we wspólnym grillowaniu.

Na zakończenie prowadzący zajęcia wręczyli uczestnikom pamiątkowe dyplomy i słodycze.

Przypomnijmy. W sumie w ramach programu trwającego od maja do października br. odbyło się 8 czterogodzinnych spotkań, w których uczestniczyło 20 dzieci – uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Muszyna.

Organizatorzy – Nowosądeckie Stowarzyszenie Pedagogów „STOP” serdecznie dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się  do powodzenia tego przedsięwzięcia.

M.W.

Zapraszamy do galerii

OFERTA

szkolenia dla nauczycieli gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych (starszych klas szkół podstawowych)

 „Jak zapewnić uczniom bezpieczeństwo w szkole i jak skutecznie rozwiązywać problemy przemocy?

Cele szkolenia:

 • Ukazanie nauczycielom wielorakich uwarunkowań trudnych zachowań dzieci
  i młodzieży.
 • Przygotowanie pedagogów, nauczycieli i wychowawców do skutecznego radzenia sobie z niepożądanymi i agresywnymi zachowaniami uczniów.
 • Poszerzenie repertuaru reakcji nauczyciela o nowe, bardziej efektywne metody wychowawcze i interwencyjne.

 Moduły szkoleniowe:

 1. Przemoc rówieśnicza – podstawowe informacje:
 • Agresja a bullying (nękanie)
 • Typy bullyingu
 • Bullying jako proces i co z tego wynika (kiedy i jak działać?)
 • Aspekty rozwojowe przemocy
 1. Co jest skuteczne w przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej w szkole?
 • Dyscyplina i restrykcje czy budowanie klimatu społecznego szkoły?
 • Główne obszary działań w zapobieganiu przemocy w szkole (wczesna diagnoza, integracja nowej grupy, umiejętnie stworzenie i egzekwowanie reguł grupowych, praca ze sprawcą         i ofiarą, aktywizowanie świadków)

3. Techniki modyfikacji zachowania i techniki interwencyjne w zależności od rodzaju trudnego zachowania (sporadyczne niewłaściwe zachowania uczniów vs. utrwalone zachowania agresywne).

4. Skuteczna interwencja wychowawcza w sytuacji naruszenia norm społecznych przez dziecko (praca na konkretnych przypadkach).

 Materiały dla uczestników:

 • Prezentacja Power-Point
 • Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o odbytym szkoleniu.

Organizacja:

Prowadząca warsztaty: mgr Anna Borkowska Kierownik Wydziału Profilaktyki i Wychowania Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie

Forma zajęć: warsztaty

Liczba godzin: 14 godzin dydaktycznych, piątek 14 listopada od godz. 9-tej do 17.15  z godzinną przerwą obiadową, sobota 8.00 -11.15.

Termin i miejsce: 14 – 15 listopada br, sala konferencyjna w Ośrodku  Hotelowo-Wypoczynkowym ul. A. Kity 18 ;  33-370 Muszyna (budynek hotelowy w głębi placu należącego do Sądu Rejonowego w Muszynie).

 

Zgłoszenie: do 8 listopada na adres email- edkubarek@op.pl z podaniem imienia i nazwiska, nazwy i adresu szkoły, adresu zamieszkania (dane niezbędne do wystawienia zaświadczenia). Liczy się kolejność zgłoszeń. Istnieje możliwość noclegu, odpłatność 35 zł, proszę zaznaczyć w zgłoszeniu rezerwację noclegu. Tel. 608 630 297

Odpłatność: 200 zł, członkowie stowarzyszenia 100zł. 

Płatne do 10 listopada na konto Nowosądeckiego Stowarzyszenia Pedagogów „STOP” Bank Spółdzielczy w Krynicy nr 05 8802 0002 2001 0008 2686 0001 z dopiskiem szkolenie „przemoc” 

Zapraszamy do udziału, gwarantujemy wysoką jakość szkolenia