Przeskocz do treści

Dla rodziców

Warsztaty dla rodziców

Integracja w edukacji

Cele:

 • Zapoznanie z  głównymi zasadami i założeniami modelu integracyjnego systemu kształcenia i wychowania,
 • Zapoznanie z podstawami prawnymi edukacji integracyjnej,
 • Uświadomienie głównych zalet klas integracyjnych,
 • Wyjaśnienie przyczyn obaw i lęków przed kształceniem integracyjnym.

Przebieg:

 1. Zapoznanie z celami i przebiegiem spotkania..
 2. Integracja –  mini wykład
 • czym jest, podstawowe pojęcia,
 • podstawowe zasady i założenia integracyjnego modelu kształcenia i wychowania,
 • podstawy prawne edukacji integracyjnej w ustawie o systemie oświaty,
 • klasy integracyjne w Polsce, dynamika rozwoju,
 • uczniowie niepełnosprawni w szkołach podstawowych ogólnodostępnych.
 1. Prezentacja krótkich filmów dotyczących kształcenia integracyjnego.
 2. Za i przeciw integracji – dyskusja (obawy, lęki, wątpliwości),
 3. Główne zalety kształcenia integracyjnego  - mini wykład.
 4. Zakończenie -  refleksje uczestników: „Chciałaby (chciałbym), aby moja córka, syn uczył(a) się w klasie integracyjnej,  -mam wątpliwości……, -jestem przeciwna(y) .......

Organizacja:

 • Spotkanie trwa 90 minut, szkolenie prowadzi:  mgr Edward Kubarek trener, edukator współpracujący z PWSZ w Nowym Sączu,
 • szkolenia w kolejności zgłoszeń, rachunek płatny na konto Stowarzyszenia po realizacji zadania.

Dodaj komentarz