Przeskocz do treści

„Edukacja włączająca szansą dla wszystkich uczniów. Zadania przedszkoli i szkół w kształceniu i wspieraniu uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego”

 

 „Edukacja włączająca  szansą dla wszystkich uczniów. Zadania przedszkoli i szkół w kształceniu i wspieraniu uczniów  z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego”

Szczegółowy program:

 • zapoznanie uczestników ze zmianami prawnymi w obszarze organizacji kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych,
 • edukacja włączająca podstawowe zasady i założenia,
 • organizacja pracy dydaktyczno- wychowawczej, opiekuńczej, pomocy psychologiczno- pedagogicznej w grupach i oddziałach z wychowankami, uczniami z orzeczoną potrzebą kształcenia specjalnego,
 • tworzenie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego „IPET”, ocena jego realizacji,
 • budowanie współpracy z rodzicami dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • współpraca przedszkoli, szkół z placówkami doskonalenia nauczycieli, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, szkołami specjalnymi i organizacjami pozarządowymi   w obszarze wspierania wychowanków, uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Organizacja szkolenia:

 • szkolenie prowadzi:  mgr Edward Kubarek trener, edukator współpracujący z PWSZ           w Nowym Sączu
 • przewidywany czas szkolenia 4 godziny, 2 x 1.5 godzin,
 • forma szkolenia wykład interaktywny, dyskusja, elementy warsztatowe,

Sprawy organizacyjne:

 • szkolenia w kolejności zgłoszeń, rachunek płatny na konto Stowarzyszeniapo realizacji zadania.
 • szkolenie przeznaczone dla rad pedagogicznych przedszkoli, szkół podstawowych             i gimnazjów.

Zapraszamy do współpracy

Dodaj komentarz