Przeskocz do treści

O nas

Nowosądeckie Stowarzyszenie Pedagogów „STOP”

funkcjonuje od roku 1994. Skupia psychologów, pedagogów oraz nauczycieli z dodatkowymi kwalifikacjami i doświadczeniem w zakresie socjoterapii, psychoprofilaktyki i problemu uzależnień.

Celem Stowarzyszenia jest:

1.działalność w zakresie edukacji, wychowania oraz profilaktyki szkolnej, w szczególności wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zmiana i kształtowanie postaw promujących zdrowy styl życia, eliminowanie zachowań ryzykownych,

2.działalność w zakresie pomocy społecznej służąca umacnianiu funkcji i wartości rodziny,   w tym poradnictwo i pomoc na rzecz rodzin i osób  znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wyrównywanie szans tych rodzin i osób, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i starszych,

3.działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz doradztwo zawodowe dla młodzieży.

Realizując cele:

  • przeprowadzamy warsztaty i szkolenia dla dzieci i młodzieży oraz wychowawców i rodziców;
  • prowadzimy szkolenia rad pedagogicznych;
  • tworzymy i wspieramy Ruch Młodzieżowych Liderów Promocji Zdrowia;
  • organizujemy różnorodne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Dodaj komentarz