Przeskocz do treści

W dniu 20 lutego br. odbyło się Walne Zebranie członków naszego Stowarzyszenia, w czasie którego podsumowano przebieg dwuletniej działalności obecnego zarządu.
Po przedstawieniu przez prezesa  - Marzenę Wiśniewską, sprawozdania zarządu za lata 2014-2015, a także sprawozdania komisji rewizyjnej za analogiczny okres, podjęto uchwałę o udzieleniu zarządowi absolutorium oraz o przedłużeniu jego kadencji na kolejne dwa lata. W trakcie zebrania omówiono kierunki rozwoju działalności Stowarzyszenia oraz zadania na najbliższą przyszłość.

20160220_104347

Choć czas karnawału już za nami, chcielibyśmy jeszcze powspominać miłe chwile spędzone podczas corocznego Balu Liderów, który odbył się 6 lutego w Zespole Szkół w Wielogłowach. Gospodarze przygotowania do Balu rozpoczęli się już w godzinach południowych. Ustawianie stolików, strojenie sal, podłączanie sprzętu muzycznego, przygotowywanie kanapek, krojenie ciast – żaden z Liderów nie próżnował. Każdy wkładał w pracę dużo serca, by odpowiednio podjąć gości z Muszyny, Krynicy i Złockiego.

I w końcu przyjechali. Tuż po godzinie 15.00 przed szkołę w Wielogłowach podjechał autokar i uśmiechnięci Liderzy weszli do środka. Uściskom i powitaniom nie było końca. Po krótkim wstępie i odtańczeniu tradycyjnego tańca belgijskiego Bal oficjalnie się rozpoczął, a że naszych Liderów do zabawy namawiać nie trzeba, prawie wszyscy ruszyli w tany, bawiąc się przy dźwiękach młodzieżowych hitów. W międzyczasie organizowane były zabawy, podczas których uczestnicy mogli się m.in. przekonać, jak trudno jest napompować balon tak, aby pękł, jak długo je się pączka, gdy wszyscy na ciebie patrzą oraz czy da się gwizdać po zjedzeniu bułki tartej.

Na miłej zabawie szybko mijał czas i wkrótce nadszedł czas pożegnania. Niektórym było szczególnie się rozstać, zwłaszcza parom damsko – męskim, które w drzwiach wymieniały jeszcze ostatnie uściski dłoni. Ale głowy do góry, czas biegnie szybko i wkrótce spotkamy się znowu. Może jeszcze w tym roku szkolnym. Kto wie…

Fotorelacja z balu:

Gospodarzami tegorocznej zabawy andrzejkowej  grup Młodzieżowych Liderów Promocji Zdrowia, działających pod patronatem Nowosądeckiego Stowarzyszenia Pedagogów „STOP”, byli gimnazjaliści z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Złockiem, których opiekunem jest mgr Agnieszka Buliszak. Jak co roku, na imprezie spotkała się młodzież z 3 gmin powiatu nowosądeckiego – Muszyny, Krynicy-Zdroju, Chełmca, na co dzień aktywnie angażująca się w działalność społeczną w swoich środowiskach szkolnych i lokalnych. Tradycyjnie już, listopadowe spotkania liderów to znakomita okazja do wspólnej zabawy i zacieśnienia przyjaźni zawiązanych w czasie trwania wrześniowego obozu szkoleniowego MLPZ w Sidzinie. Projekt ten, w którym uczestniczy corocznie 65 liderów – wolontariuszy,  od blisko 20 lat  udaje się organizować dzięki zrozumieniu i wsparciu finansowemu udzielanemu nam  przez włodarzy ww. gmin oraz Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu.

Organizatorom spotkania składamy serdeczne podziękowania.

Zapraszamy do odwiedzenia fotogalerii.

„Agresja i przemoc w szkole – reagowanie i profilaktyka”

Cele szkolenia:

 • zdobycie i uporządkowanie wiedzy na temat zjawisk złości, agresji i przemocy,
 • poznanie przyczyn i mechanizmów agresji i przemocy w szkole,
 • zdobycie podstawowych umiejętności interwencji i przeciwdziałania agresji i przemocy,
 • nabycie umiejętności prowadzenia zajęć grupowych z zakresu profilaktyki agresji z uczniami i nauczycielami.

 

 Tematyka zajęć:

 • problematyka agresji i przemocy - natura, przyczyny i mechanizmy zachowań agresywnych dzieci i młodzieży, sytuacja psychologiczna sprawcy, ofiary i świadków agresji i przemocy,
 • zasady i sposoby reagowania na zachowania agresywne:
 • bezpośrednia reakcja w sytuacji agresji,
 • mediacja jako sposób rozwiązywania konfliktów,
 • doraźna reakcja na zachowania agresywne,
 • postępowanie wobec sprawcy agresji i przemocy,
 • postępowanie wobec ofiary agresji i przemocy.
 • Poznanie scenariuszy zajęć z zakresu profilaktyki agresji dla dzieci i młodzieży
 • Praktyczne ćwiczenie umiejętności prowadzenia zajęć z uczniami metodami aktywnymi
 • Rozwiązywanie sytuacji trudnych w pracy grupowej.

Materiały dla uczestników:

 • Materiały drukowane i cyfrowe
 • Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o odbytym szkoleniu.

Organizacja:

 Prowadząca warsztaty:

mgr Ewa Czemierowska-Koruba psycholog Pracownia Edukacji Psychologicznej współautor programów profilaktycznych „Spójrz inaczej”, „Spójrz inaczej na agresję”.

Forma zajęć: warsztaty

Liczba godzin: 25 godzin dydaktycznych, piątek od godz. 12- 17.30, sobota 9 -17 , niedziela  9- 13.30.

Termin i miejsce: 11-13.XII br (piątek- niedziela), sala konferencyjna w Ośrodku  Hotelowo-Wypoczynkowym Sądu Rejonowego ul. A. Kity 18 ;  33-370 Muszyna. Istnieje możliwość noclegu, po wcześniejszym zgłoszeniu (w zgłoszeniu proszę podać informację o liczbie i terminie noclegu). Koszt noclegu wynosi 52 zł od 1 osoby za noc

Zgłoszenie: do 25 listopada na adres email- edkubarek@op.pl z podaniem imienia i nazwiska, nazwy i adresu szkoły, adresu zamieszkania (dane niezbędne do wystawienia zaświadczenia). Liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.

Odpłatność: 220 zł, członkowie stowarzyszenia 120 zł.

Płatne do 30 listopada na konto Nowosądeckiego Stowarzyszenia Pedagogów „STOP” Bank Spółdzielczy w Krynicy nr 05 8802 0002 2001 0008 2686 0001 z dopiskiem szkolenie

 Zapraszamy do udziału, gwarantujemy wysoką jakość szkolenia

 

W dniach 18-23 września odbył się coroczny wyjazd Młodzieżowych Liderów Propmocji Zdrowia do Sidziny. W obozie uczestniczyła młodzież z gimnazjów: z Krynicy Zdroju, Wielogłów Tylicza, Piorunki, Muszyny i Złockiego, a także z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy-Zdroju. Każdego dnia odbywały się zajęcia warsztatowe mające na celu integrację, wspólne wypracowywanie zasad pracy, głębsze poznanie zarówno pozostałych członków grupy jak i samego siebie (swoich mocnych stron, pozytywnych cech, celów, itp). Zajęcia realizowane były poprzez zabawy integrujące grupę, seanse relaksacyjne, rozmowy związane z samooceną i radzeniem sobie ze stresem, tworzenie opowiadań, projektowanie plakatów i planów pracy (a następnie prezentowanie ich).
Będąc w Sidzinie mieliśmy także okazję wyjść w góry i pojechać do Wadowic.

Wycieczka w góry była dla nas przyjemną i pouczająca lekcją geografii. Usłyszeliśmy wiele ciekawych legend związanych z pasmem gór w Beskidzie Zachodnim. Będąc w górach mogliśmy podziwiać piękne widoki (np. na Tatry).

W Wadowicach natomiast zwiedzaliśmy muzeum poświęcone pamięci ojca świętego Jana Pawła II, które mieści się w domu rodzinnym Wojtyłów. Mieliśmy możliwość zobaczyć jak mieszkał młody Karol Wojtyła oraz poczuć niesamowity klimat życia świętego Jana Pawła II.

W Sidzinie nikt z nas się nie nudził. Oprócz wycieczek i warsztatów czekały na nas takie atrakcje jak:

 • wieczorek zapoznawczy, na który przedstawiciele z każdego pokoju przygotowywali zabawy dla pozostałych uczestników,
 • dyskoteki, na których mogliśmy wyładować naszą energię,
 • ognisko z pieczeniem kiełbasek, podczas którego mogliśmy sprawdzić swoje zdolności wokalne, znajomość piosenek (śpiewanie piosenek na temat zadany przez prowadzącego),
 • pokaz mody, w czasie którego kreatywność była kluczem do wygranej.

Często korzystaliśmy także z obiektów sportowych, gdzie chętnie rozgrywaliśmy mecze koszykówki, siatkówki, piłki nożnej. Niektórzy z nas świetnie się bawili na placu zabaw- bo mimo wieku, każdy z nas lubi poszaleć na huśtawce czy karuzeli. Obsługa obozu była fantastyczna, a jedzenie bardzo smaczne. Nikt z nas nie miał powodu, aby narzekać.

Nasi opiekunowie byli bardzo przyjaźni, sympatyczni. Zawsze można było z nimi porozmawiać. W Sidzinie wszyscy byli dla siebie pomocni i życzliwi. Już teraz nie możemy doczekać się następnego wyjazdu.

Projekt zrealizowany został dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu stowarzyszeniu przez: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu oraz Gminy: Krynica Zdrój, Muszyna, Chełmiec.

Autor: Ola. L.

Zapraszamy również do fotorelacji z wyjazdu.