Przeskocz do treści

W dniach 14-15 listopada 2014 roku w Muszynie odbyły się 14-to godzinne warsztaty pt.        „Jak zapewnić uczniom bezpieczeństwo w szkole i jak skutecznie rozwiązywać problemy przemocy?", w których wzięło udział 20-stu pedagogów i nauczycieli ze szkół Powiatu Nowosądeckiego. Organizatorem szkolenia było Nasze stowarzyszenie, a poprowadziła je Pani Anna Borkowska.

20141114_124907

Liderzy – Seniorom

Screen Shot 10-26-14 at 11.28 AM

W sobotę 18 października br. grupa  naszych Młodzieżowych Liderów Promocji Zdrowia działająca w muszyńskim gimnazjum współuczestniczyła w organizacji uroczystości z okazji „Dnia Seniora” przygotowanej przez Burmistrza Muszyny, miejscowy Ośrodek Pomocy Społecznej i parafialny oddział „Caritas”.

Młodzież wystąpiła z krótkim programem artystycznym, który bardzo spodobał się gościom imprezy. Ponadto, w czasie całego spotkania młodzi ludzie z  troską i oddaniem służyli Seniorom swoją pomocą, obdarzając się przy tym z nimi wzajemnie serdecznym słowem i miłym uśmiechem.

Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego natronie Muszyna TV Dzień Senioraoraz84 Kroniki Muszyny”.

http://www.muszyna.tv/pl/35979/140670/84._KRONIKA_MUSZYNY.html

http://www.muszyna.tv/pl/35979/140570/Dzien_Seniora.html

M.W.

Trudno było się nam rozstać…

P1080893

W październiku br. Nowosądeckie Stowarzyszenie Pedagogów „STOP” zakończyło realizację projektu „Zajęcia integrujące ogólnorozwojowe dla dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Muszyna”, który jako zadanie publiczne, był współfinansowany przez Miasto i Gminę Uzdrowiskową Muszyna.

Po wakacyjnej przerwie, we wrześniu br. dzieci uczestniczyły w zajęciach terenowych zatytułowanych „Wielozmysłowe poznawanie przyrody w ogrodach sensorycznych w Muszynie”, a także w zajęciach plastycznych i rytmicznych w sali, z wykorzystaniem aktywnych metod pedagogiki zabawy.

Październikowe zajęcia to spotkanie podsumowujące „Jesteśmy grupą”, w czasie których wesoło spędziliśmy czas uczestnicząc w tańcach i zabawach integrujących. Cały projekt zakończył „Rodzinny piknik jesienny” na stadionie w Muszynie. Dzieci, razem z rodzicami wzięły udział w rywalizacji sportowej, a następnie we wspólnym grillowaniu.

Na zakończenie prowadzący zajęcia wręczyli uczestnikom pamiątkowe dyplomy i słodycze.

Przypomnijmy. W sumie w ramach programu trwającego od maja do października br. odbyło się 8 czterogodzinnych spotkań, w których uczestniczyło 20 dzieci – uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Muszyna.

Organizatorzy – Nowosądeckie Stowarzyszenie Pedagogów „STOP” serdecznie dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się  do powodzenia tego przedsięwzięcia.

M.W.

Zapraszamy do galerii

OFERTA

szkolenia dla nauczycieli gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych (starszych klas szkół podstawowych)

 „Jak zapewnić uczniom bezpieczeństwo w szkole i jak skutecznie rozwiązywać problemy przemocy?

Cele szkolenia:

 • Ukazanie nauczycielom wielorakich uwarunkowań trudnych zachowań dzieci
  i młodzieży.
 • Przygotowanie pedagogów, nauczycieli i wychowawców do skutecznego radzenia sobie z niepożądanymi i agresywnymi zachowaniami uczniów.
 • Poszerzenie repertuaru reakcji nauczyciela o nowe, bardziej efektywne metody wychowawcze i interwencyjne.

 Moduły szkoleniowe:

 1. Przemoc rówieśnicza – podstawowe informacje:
 • Agresja a bullying (nękanie)
 • Typy bullyingu
 • Bullying jako proces i co z tego wynika (kiedy i jak działać?)
 • Aspekty rozwojowe przemocy
 1. Co jest skuteczne w przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej w szkole?
 • Dyscyplina i restrykcje czy budowanie klimatu społecznego szkoły?
 • Główne obszary działań w zapobieganiu przemocy w szkole (wczesna diagnoza, integracja nowej grupy, umiejętnie stworzenie i egzekwowanie reguł grupowych, praca ze sprawcą         i ofiarą, aktywizowanie świadków)

3. Techniki modyfikacji zachowania i techniki interwencyjne w zależności od rodzaju trudnego zachowania (sporadyczne niewłaściwe zachowania uczniów vs. utrwalone zachowania agresywne).

4. Skuteczna interwencja wychowawcza w sytuacji naruszenia norm społecznych przez dziecko (praca na konkretnych przypadkach).

 Materiały dla uczestników:

 • Prezentacja Power-Point
 • Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o odbytym szkoleniu.

Organizacja:

Prowadząca warsztaty: mgr Anna Borkowska Kierownik Wydziału Profilaktyki i Wychowania Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie

Forma zajęć: warsztaty

Liczba godzin: 14 godzin dydaktycznych, piątek 14 listopada od godz. 9-tej do 17.15  z godzinną przerwą obiadową, sobota 8.00 -11.15.

Termin i miejsce: 14 – 15 listopada br, sala konferencyjna w Ośrodku  Hotelowo-Wypoczynkowym ul. A. Kity 18 ;  33-370 Muszyna (budynek hotelowy w głębi placu należącego do Sądu Rejonowego w Muszynie).

 

Zgłoszenie: do 8 listopada na adres email- edkubarek@op.pl z podaniem imienia i nazwiska, nazwy i adresu szkoły, adresu zamieszkania (dane niezbędne do wystawienia zaświadczenia). Liczy się kolejność zgłoszeń. Istnieje możliwość noclegu, odpłatność 35 zł, proszę zaznaczyć w zgłoszeniu rezerwację noclegu. Tel. 608 630 297

Odpłatność: 200 zł, członkowie stowarzyszenia 100zł. 

Płatne do 10 listopada na konto Nowosądeckiego Stowarzyszenia Pedagogów „STOP” Bank Spółdzielczy w Krynicy nr 05 8802 0002 2001 0008 2686 0001 z dopiskiem szkolenie „przemoc” 

Zapraszamy do udziału, gwarantujemy wysoką jakość szkolenia

 

Zarząd Nowosądeckiego Stowarzyszenia Pedagogów "STOP"

 składa serdeczne podziękowania

Wszystkim Gościom - Członkom i Sympatykom,

którzy zaszczycili nas swoją obecnością

podczas uroczystości obchodów

Jubileuszu 20- lecia działalności Stowarzyszenia

w dniu 08 października 2014 roku

Zapraszamy na fotorelację ze Spotkania Jubileuszowego do Naszej galerii.

Na 20-sty jubileusz Nowosądeckiego  Stowarzyszenia Pedagogów ”Stop”

 

Jakiś czas temu , gdy w kraju  tyle nowego  się działo

Grono przyjaciół  się  w mieście spotkało

A myśl przewodnia spotkania taka

Warto coś   zrobić

Aby w „oświacie” też  lepiej się działo

Bo  oni w tym taki  sens życia widzieli

Ludziom  pomagać , ścieżki prostować

Zdrowy styl życia wszędzie promować

Szkolić liderów, aktywizować

Wszyscy  z zapałem   do  pracy stanęli

A to szkolenia,  a to obozy,  a to warsztaty.

A nad tą pracą prezeski czuwały,

Z oddaniem  pracę organizowały

Najpierw Maria a potem  Ala, kontynuuje to Marzena

Tak się zaczęło  i  nadal  lat trwa

Stop już dojrzały – 20 lat ma.

Majka K

 

 

Obóz szkoleniowy Młodzieżowych Liderów Promocji Zdrowia

Sidzina 17-22 września 2014

W dniach 17- 22 września odbył się coroczny wyjazd Młodzieżowych Liderów Promocji Zdrowia do Sidziny. W obozie uczestniczyło 65 uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Nowosądeckiego - Krynicy-Zdroju, Muszyny, Złockiego, Wielogłów, Tylicza i Piorunki.

Każdego dnia odbywały się zajęcia warsztatowe mające na celu integrację, wspólne wypracowywanie zasad pracy, głębsze poznanie zarówno pozostałych członków grupy jak
i samego siebie (swoich mocnych stron, pozytywnych cech, celów itp.). Zajęcia realizowane były poprzez zabawy integrujące grupę, seanse relaksacyjne, rozmowy związane
z samooceną i radzeniem sobie ze stresem, tworzenie opowiadań,  projektowanie plakatów i planów pracy - a następnie prezentowanie ich.

Mieliśmy także okazję wyjść w góry i pojechać na basen.
Wycieczka w góry była dla nas przyjemną i pouczającą lekcją geografii. Usłyszeliśmy wiele ciekawych historii i mogliśmy podziwiać piękne widoki. Na basenie natomiast dużo radości dostarczyło nam korzystanie ze zjeżdżalni.

W Sidzinie nie było czasu na nudę. Oprócz wycieczek oraz warsztatów czekały na nas takie atrakcje jak wieczorek zapoznawczy, na który każdy pokój przygotował zabawy dla pozostałych uczestników, dyskoteki, ognisko czy pokaz mody, w czasie którego mogliśmy wykazać się kreatywnością i poczuciem humoru.

Często także korzystaliśmy z boisk, gdzie chętnie rozgrywaliśmy mecze: koszykówki, siatkówki i piłki nożnej. Niektórzy z nas korzystali również z placu zabaw J

Obsługa obozu była fantastyczna, a jedzenie bardzo smaczne . Nasi opiekunowie byli bardzo przyjaźni i sympatyczni. Już teraz nie możemy się doczekać następnego wyjazdu do Sidziny.

Projekt zrealizowany został dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu stowarzyszeniu przez: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu oraz Gminy: Krynica Zdrój, Muszyna, Chełmiec,

Zapraszamy do fotogalerii.

Uczestnicy

Projekt na półmetku

Za nami już czwarte spotkanie z dziećmi w ramach projektu realizowanego przez Nowosądeckie Stowarzyszenie Pedagogów „STOP” , a  współfinansowanego przez Miasto  i Gminę Uzdrowiskową Muszyna pn. „Zajęcia integrujące ogólnorozwojowe dla dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Muszyna”.

 Uczestnikami zajęć jest 15 dzieci niepełnosprawnych – uczniów gminnych szkół podstawowych i gimnazjum oraz grupa 5 muszyńskich gimnazjalistów – zaangażowanych     w prowadzony od 20 lat przez  Stowarzyszenie ruch  Młodzieżowych Liderów Promocji Zdrowia.

Projekt obejmuje cykl  8 spotkań (w okresie od maja do października br.) prowadzonych przez 4 animatorów – specjalistów z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, oligofrenopedagogiki i terapii zajęciowej. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem metod aktywnych, w tym pedagogiki zabawy „KLANZA”, metody Knillów i metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne.  Ich atrakcyjna, różnorodna i bogata oferta przyczyni się  z całą pewnością nie tylko do rozwoju  zainteresowań dzieci z zakresu plastyki, muzyki           i tańca, ale również do rozwoju umiejętności społecznych uczestników, w tym poczucia przynależności społecznej i wspólnoty. Organizatorzy zakładają, że realizacja działań           na rzecz dzieci niepełnosprawnych przy ich aktywnym uczestnictwie, a także zaangażowanie w działania prospołeczne grupy młodzieżowych wolontariuszy przyniesie dodatkowe efekty  w postaci zintegrowania środowiska rówieśniczego oraz poznania konstruktywnych sposobów spędzania czasu wolnego z wykorzystaniem zasobów środowiska lokalnego. Będzie też wymiernym wsparciem dla rodziców, ułatwiającym trud wychowania dziecka niepełnosprawnego.

Realizacja projektu o wartości 8019 zł stała się możliwa dzięki wsparciu finansowemu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna udzielonemu w ramach dotacji na realizację zadania publicznego w kwocie 4504 zł.

Zapraszamy do odwiedzenia Galerii, w której prezentujemy zdjęcia zajęć integracyjnych         w salach,  „Majówki integracyjnej” na obiekcie rekreacyjnym w Szczawniku oraz wycieczki     na Górę Parkową w Krynicy-Zdroju.

M.W.