Przeskocz do treści

„Zajęcia profilaktyczno-wychowawcze w planie pracy wychowawczej nauczyciela – wychowawcy, szkoły podstawowej, gimnazjum”.

Warsztaty dla nauczycieli

 

„Zajęcia profilaktyczno-wychowawcze w planie pracy wychowawczej nauczyciela – wychowawcy, szkoły podstawowej, gimnazjum”.

 

Cele:

  • uświadomienie potrzeby wprowadzania do planu pracy wychowawcy klasowego zadań z zakresu profilaktyki uzależnień,
  • rozwijanie umiejętności budowania planu pracy wychowawczej i pisania scenariuszy lekcji poświeconych problematyce uzależnień,
  • zapoznanie z wybranymi aktywnymi metodami pracy . 

Treści

  •  Wychowawca jako realizator treści, zadań, programów profilaktyczno– wychowawczych.
  • Jak organizować lekcje poświęcone środkom uzależniającym?
  • Przegląd wybranych, aktywnych metod pracy z uczniami.
  • Zaplanowanie modułu zajęć profilaktyczno- wychowawczych dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum na temat używania środków psychoaktywnych.

Adresaci: nauczyciele wychowawcy szkoły podstawowej, gimnazjum

Organizacja: zajęcia trwają 4 x45 minut, prowadzone są metodami aktywnymi przez doświadczonych pedagogów – trenerów.

 

Dodaj komentarz